Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) umożliwiają przekazywanie informacji głosowej oraz sygnałów ostrzegawczych w obrębie obiektów, tak aby umożliwić sprawną ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wybuchem lub innych sytuacji kryzysowych.

Komunikaty głosowe, w systemie DSO, mogą być nadawane: automatyczne - aktywacja przez system wykrywania pożaru jak również przez operatora systemu lub uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji osób znajdujących się w obiekcie w trakcie wystąpienia zagrożenia.

Cel stosowania DSO

Bardzo często są to osoby nieznające dobrze układu pomieszczeń, kierunków ewakuacji. Spora część osób może znajdować się w budynku po raz pierwszy i nie posiadać jakiejkolwiek wiedzy o budynku. W związku z tym systemy ostrzegawcze montowane są głównie w budynkach użyteczności publicznej, hotelowych, zamieszkania zbiorowego, dworcach, portach, stacjach metra.